Farkındalık temelli terapi eğitimi
Farkındalık Temelli Terapiler – Teori ve Uygulama Eğitim Özeti Eğitimin Amacı Doğu öğretilerinden köken alan Mindfulness Temelli Terapileri tanıtmak ve 3. dalga olarak adlandırılan bu terapi yöntemlerinin tedavide klinisyene sunduğu seçenekleri incelemek ve gelecekte bu alanda çalışmak isteyen klinisyen adaylarına klinik beceri kazandırmak. Eğitim Süresi ve […]
Süpervizyonlu (AASP) Spor Psikolojisi Sertifika Programı Eğitim Özeti Eğitimin Amacı Bu eğitim ile spor psikolojisinin kuramsal ve uygulama alanlarının, gerektiğinde pratiğe dökülebilir düzeyde tanıtılması amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında edinilemeyen spor psikolojisi bilgisinin katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda etik, nitelik ve bilimsellik ilkelerinin gözetilmesinin yanı sıra […]
Çevrimiçi Spor Psikolojisi Eğitimi
Süpervizyonlu (AASP) Çevrim İçi Spor ve Egzersiz Psikolojisi Eğitimi Eğitim Özeti Eğitimin Amacı Bu eğitim ile spor psikolojisinin kuramsal ve uygulama alanlarının, gerektiğinde pratiğe dökülebilir düzeyde tanıtılması amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında edinilemeyen spor psikolojisi bilgisinin katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda etik, nitelik ve bilimsellik ilkelerinin […]